Quần chip mang hình nhạy cảm trong chiến dịch 'Free The Nipple'

Cuộc vận động mang tên “Free The Nipple” nhằm chấm dứt sự kỳ thị của xã hội xung quanh cơ thể của phụ nữ.

 

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

 

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

 

 

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

 

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

Ngỡ ngàng trước những tác phẩm nghệ thuật từ băng tuyết

 

 

Tekika tổng hợp

 

Những tấm ảnh độc đáo và sáng tạo (Phần 1)

Thế giới có nhiều hình ảnh có thể do vô tình hay đã được chỉnh sửa thì các bức ảnh sao cũng mang đến cho bạn nhiều trãi nghiệm thú vị.