Có khả năng Robot sẽ thống trị tương lai?

Một thời điểm nào đó trong tương lai Robot sẽ là chủ nhân của hành tinh mà con người là nô lệ. Đó sẽ là kịch bản tồi tệ nhất cho con người. Vậy dựa vào lý do gì cho kịch bản này có thể xảy ra trong tương lai?

 
Đáp:

Sleeping Giraffe

 

Sleeping Giraffe

Sleeping Giraffe

Sleeping Giraffe

Sleeping Giraffe

Sleeping Giraffe

Sleeping Giraffe

Sleeping Giraffe

Sleeping Giraffe

Sương Nguyễn (Ảnh: Bored Panda)

 

Thay nhớt xe Vespa khi nào?

Do Vespa và Piaggio là 2 loại xe có thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật khác biệt với những dòng xe tay ga khác nên việc thay nhớt xe vespa chúng ta cần lưu ý.