Biến xác động vật thành sản phẩm trang trí, tác phẩm nghệ thuật độc đáo

Bằng bàn tay khéo léo và óc sáng tạo họ đã biến xác động vật thành những sản phẩm trang trí, tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Hãy cùng Blog tự chế tham khảo nhé!

 

Tekika sưu tầm

 

Chú chim cú mù loà nhưng có đôi mắt thu hút đầy sao

Ở vùng California có một chú chim cú tên Zeus. Mặc dù mù loà nhưng được mọi người biết đến bởi một sự đặc biệt như tạo hoá trêu nguơi là trong cặp mắt long lanh chứa cả một bầu trời đầy sao.